Hem Om förskolan Verksamhet Köket Blanketter
Verksamhet

Vår utgångspunkt är att miljön ska vara trygg, säker och utmanande för barnen. Det skall finnas utrymme för lek och fantasifullt skapande, att undersöka och exprimentera.

Vi utgår från barnens intressen och behov då vi utvecklar våra miljöer och utformar verksamheten. En förutsättning är att barnen känner sig trygga och har tillit till de vuxna. Omsorg och lärande bildar en oskiljaktig helhet.

Normer & värderingar
Matematik
Språk & kommunikation
Natur & teknik
Bygg & konstruktion
Bild & skapande
Motorik
Utelek
Traditioner
Föräldrarsamverkan